top of page

Info til kunstnere

Ansøgning, deadline, pris mv.
Næste udstilling finder sted d. 30. januar - 2. februar 2025. Ansøgning om optagelse på udstillingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. august 2024. Udvælgelsen sker på et bestyrelsesmøde, og de heldige får besked herefter ved personlig indbydelse. Der bliver ikke sendt skriftlige afslag på ansøgningerne. Ansøgningen sendes til bestyrelsens udvælgelseskomité ved mail til noerhalneviserkunst@gmail.com. Du skal skrive lidt om dig selv, din kunstart og vedhæfte repræsentative fotos af din kunst. Du kan også henvise til din hjemmeside eller sociale medier. Vi har altid rigtig mange ansøgere til udstillingen – langt flere end der er plads til! Hvis du er blevet fravalgt før, kan du sagtens søge igen. Der skal altid være en vis udskiftning af kunstnere på udstillingen. Vores pejlemærke er som altid; en alsidig og bredt dækkende udstilling på et højt niveau. Der er plads til både professionelle og amatører. Følg med her på siden, eller på Facebook og Instagram for yderligere information om udstillingen.

 

Udstillingsvilkår mv. (forbehold for justeringer)
Reglerne for deltagelse i Nørhalne Viser Kunst ser således ud: 

 • Det koster kr. 2.000 at deltage (prisen bliver evt. justeret)

 • Der skal afleveres et mindre kunstværk til udlodning blandt publikum

 • Der tildeles typisk et halvt "kryds" - knap 12 kvadratmeter - til ophængning + spots på fladerne samt passende gulvplads til hver

       kunstner. Alternativt - for keramik, sten, smykker osv. - kan standen være et passende gulvareal til ex. podier. 

 • Medbragte podier skal holdes i sort eller hvidt. 

 • Bestyrelsen kan komme med gode råd og henstillinger til udstilleren for, at den samlede udstilling kan fremstå som et harmonisk og indbydende hele.

 • Handel med besøgende er arrangørerne uvedkommende.

(yderligere info fremgår af indbydelse)

Praktisk info

Ophængning af kunst/klargøring af stand foregår altid om onsdagen i tidsrummet kl. 17.00 - 19.30. (Enkelte kunstnere hænger op torsdag efter aftale). Det er muligt at tilmelde sig spisning i forbindelse med ophængning onsdag aften. Bestyrelsen vil være til stede med råd, vejledning og en hjælpende hånd. Ophængningen skal ske i snore – murersnor 6/10 er velegnet. Der vil være “ophængningskroge” til fri afbenyttelse.


For at give udstillingen et harmonisk udtryk anbefaler vi:

 • Hellere få genstande end en overfyldt stand.

 • Evt. underlag på borde holdes i sort/hvidt lærred.

 • Evt. medbragte podier skal være hvide (eller evt. sorte/grå)

 • Større reklameskilte og bannere frabedes (der er navneskilt på standen)

 • Billeder/stabler på gulvet frabedes. Kunstværker skal præsenteres ved ophæng på væg (det er muligt at opbevare ekstra kunstværker på udstillingens depot/lager)

Billeder ophænges fortrinsvis på spanske vægge. Du tildeles typisk 4 vægflader i målene ca. b120 x h210 cm. (Vil du gerne udstille større malerier (dvs. bredere end ca. 110 cm) kan der være mulighed herfor. Du bedes i så fald kontakte formanden. Dog er der kun meget begrænsede pladser) Din stand skal godkendes af et bestyrelsesmedlem inden du forlader stedet. (Vi henviser i øvrigt til anvisningerne i indbydelsen) I relation til ferniseringen torsdag aften gør vi opmærksom på, at en del gæster plejer at komme inden kl. 19.00, som er det officielle åbningstidspunkt. Da der kommer rigtig mange gæster på én gang netop denne aften, lader vi dem komme ind i Hallen allerede fra kl. ca. 18.30. Kom derfor i god tid.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Halplan
Halområdet består at et forhal/entre, lille hal og stor hal: Vi kan desværre ikke angive den nøjagtige udstillingsplads plads på forhånd, da der
først fordeles pladser i forbindelse med opstilling i hallen. Der er et mindre antal pladser med lidt bredere vægge i den store hal og nogle ekstra pladser i den tilstødende mindre hal, som kan bruges til større malerier. Vi forsøger så vidt muligt at imødekomme den enkelte kunstners ønsker, men det er desværre ikke altid muligt. Standene er ikke store og vi ser helst ikke at standen er overfyldt. Vi har imidlertid
mulighed for at tilbyde depotplads i et lagerum i tilknytning til hallen og hvor der kun er adgang for jer og medhjælpere. Dvs. at I kan have ekstra malerier, keramik mv. med i tilfælde af salg. Af erfaring ved vi, at der er et meget fint salg på udstillingen. Man må således godt udlevere det solgte kunstværk inden udstillingen slutter, men under forudsætning af at man udstiller noget nyt. De af jer, som har skulpturer eller andet med, der skal udstilles på podier, skal selv medbringe disse.


På billederne nedenfor kan I se hvordan en ”stand” kan se ud. Det er typisk 4 hvide spanske plader (et halvt kryds). Alternativt kan der udstilles på "langsiden". Enkelte vil have gulvplads, f.eks. smykker og skulpturer.

Overnatning
https://www.soparken.dk
(særlig aftale for deltagende kunstnere)

Link til Sociale medier

Facebook
Instagram

82486917_10218637577524950_8065838592070516736_n.jpeg

Stor hal

Udstillingskryds. Hver udstiller får et halvt kryds - altså fire vægge.

83542455_10218820041406433_6052617537298890752_n.jpeg

Lille hal

Udstilling på anden opstilling, med ca. samme areal som et halvt kryds.

83542455_10218820044206503_1691596530504433664_n.jpeg

Podier

Eksempel på podier. Vi anbefaler hvide podier,. Medbringes af kunstneren selv.

Wp13XhEA.png
bottom of page