top of page

Indkøbt kunst

Ved den årlige generalforsamling udloddes den indkøbte kunst blandt medlemmerne. Fordelingen af kunstgenstande sker ved lodtrækning. Den hvis navn først udtrækkes, vælger først og så fremdeles. Hvert medlemskab deltager med ét lod. (man kan godt have flere medlemskaber) Er et medlem forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vælges værker i den rækkefølge, udtrækningen er sket. De fremmødte medlemmer vælger dog først. Medlemmer kan møde ved ægtefælle/samlever samt ved skriftlig fuldmagt for et - og kun et - andet medlem Årets indkøbte kunstværker offentliggøres her inden generalforsamlingen i februar.

Nedenstående kunst bliver udtrukket ved generalforsamlingen d. 29. februar 2024

bottom of page