top of page
i286823014282233656.jpg

Tingstedet

Ideen til Tingstedet i Nørhalne opstod i IFN`s Kunstvenner i 2014.Der blev nedsat en aktivitetsgruppe med Rikke Sejling Nielsen, Lone Simonsen, Vibeke Leighton og Inge Pedersen. 

På det første møde i gruppen, den 1. oktober 2014, blev vi enige om, at det skulle være et land-art projekt, skabt af naturens robuste materialer fra lokalsamfundet – og gerne med et historisk islæt.

Det skulle være et kendetegn for Nørhalne, der ud mod den meget befærdede Bakmøllevej symboliserer åbenhed, venlighed og velkomst til Nørhalne.

Vi forestillede os ikke et land-art projekt til flere hundrede tusinde kroner. Men et projekt skabt af frivillige ildsjæle i Nørhalne, gode sponsorer og økonomisk støttet af foreningslivet i Nørhalne og Jammerbugt Kommune.

Rikke Sejling Nielsen udarbejdede hurtigt et forslag til projektet med udgangspunkt i de ideer, der kom frem på første møde. Det blev et liggende S (S for samarbejde), bygget op af marksten, der danner 2 halvcirkler. Den lille vender ind mod Forsamlingshuset og den store ud mod Bakmøllevej.

Arbejdstitlen på projektet blev ”Kunst i krydset”.

Projekttgruppen med Inge Pedersen i spidsen lagde budget og kom med forslag til finansiering af projektet.

Nørhalne Samarbejdet (paraplyorganisation for foreningslivet i Nørhalne) godkendte projektet, som havde et budget på ca. 80.000,- kr.

IFN`S Kunstvenner støttede med 20.000 kr. Borgerforeningen støttede med 10.000 kr. og Jammerbugt Kommune støttede med 50.000 kr.

Flere ildsjæle meldte sig hurtigt til at udføre arbejdet, og med Poul Hansen som tovholder på opgaven, har følgende deltaget i projektet:

Esben Jul Jensen, Åge Rubæk, Rudolf Søe Larsen, Knud Jensen, Bent Pedersen, Jens Sejling, Jørgen Justesen, Gert Fisker, Klaus Nielsen, Ole Elkjær, Orla Stenkær, Lars Jensen, Benny Jensen, Harry Sørensen, Jørgen Nielsen, Børge Larsen, Peter Bonderup samt projektgruppen bestående af Lone Simonsen, Rikke Sejling og Inge Pedersen.

Hustruer til det arbejdende folk har mange gange serviceret med formiddagskaffe. Og byens borgere har  flere gange sat drikkevarer ved projektet.

Arbejdet påbegyndtes i juni 2016 med udgravning, støbning og fundering af fundament med jernarmering. Og samtidig begyndte indsamling af marksten i lokalområdet. Det krævede store maskiner, rendegraver, traktor og vogn.

Der blev opført prøvemur og konstrueret måle- og nivelleringsinstrument, så man var sikker på, at arbejdet blev udført med højeste præcision og kvalitet.

Så var vi klar til at påbegynde opmuring medio august 2016.

Der er lagt ca. 1500 marksten, der vejer ca. 15 ton. Der er brugt ca. 50 poser cement og 10 kubikmeter sand, som vejer ca. 23 ton. Alle sten er fundet i lokalområdet. De er løftet, sorteret, højtryksrenset og igen sorteret, inden de var klar til brug. Kun ca. 1/3 af de fundne sten har kunnet anvendes.

Det har ikke været en helt almindelig byggeopgave, og vi har været heldige at kunne finde de folk, der har kunnet udføre opgaven.

Den 28. oktober 2016 kl. 12.00 holdt vi rejsegilde i Forsamlingshuset. Muren var bygget op!

Så gik vi i gang med at lægge pigsten (fra Søndergaard og fra Rikke og Lars Sejling) i den lille halvcirkel, opsætte ny flagstang og etablere betonbænk på de indstøbte galvaniserede jernvinkler. Når flaget skal hejses og tages ned færdes man på trædesten, bestående af bl.a. træksten fra Søndergaard.

Til den store halvcirkel fandt vi en stor sten (ca. 8-9 ton) i Grusgraven i Nørhalne. Den købte vi og fik den fragtet til projektet og placeret i midten. Udenom den store sten er placeret 4 store sten fra Søndergaard. Her er belægningen grå granitskærver.

Projektet afsluttedes med plantning af 2 flotte birketræer og Jammerbugt Kommune skænkede 2 nye parklamper til at fuldende projektet.

P.g.a. de mange frivilliges store arbejde og de gode sponsorer, så blev hele projektet realiseret for kun 41.500,- kr.

Nu kommer vi til det historiske. Land-art projektet har fået navnet ”Tingstedet”.

Der har tidligere været et fælles tingsted på Biersted Hede i Kær Herred. Den 26. november 1687 blev Hvetbo Herred lagt sammen med Kær Herred og Hals Birk. Herefter fik de to fælles tingsted på Biersted Hede i Kær Herred, hvor der blev opført et tinghus. Den 25. november 1704 blev tinget flyttet til Voerbjerg i Nørresundby Sogn. – Der har altså været tingsted her i ca. 17 år.

Og hvad er et Tingsted? Iflg. Wikipedia er det et samlingssted i det fri, hvor der afholdes ting - og som bestod af sten, der var placeret i en cirkel på en central plads i byen. Derfor navnet TINGSTEDET.

Så i fremtiden er det helt og alene op til borgerne i Nørhalne, hvilke arrangementer, der evt. kan afvikles på Tingstedet?

bottom of page